قابل توجه اعضاء محترم هیأت علمی سراسر کشور

از همه اعضای محترم هیأت علمی سراسر کشور با تخصص‌های مرتبط که مایل به همکاری با هسته مجرا هستند، خواهشمندیم نسبت به پر کردن فرم زیر اقدام نموده و در صورت داشتن هر گونه سوال به وب سایت واحد پژوهشی مجرا به آدرس http://majra.isuw.ac.ir/fa مراجعه نموده و یا با شماره همراه 09057447729 تماس حاصل فرمایند. 

دعوت به همکاری
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • دانشگاه محل تحصیل*
  4
 • پایه و رتبه*
  5
 • شماره همراه*
  6
 • گرایش‌ها و فعالیت‌های مرتبط*
  7