ضرورت واحد پژوهشی

ضرورت تشکیل:

وجود رویکردهای نوین تربیتی در مدارس نوپدید در جهان و ایران و تغییرات اساسی درعرصه آموزش و پرورش همراه با نظریه‌های جدیدی در این زمینه از جمله تحولات تربیتی مهم در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود.  نسخه‌های تجویزی با انگیزه اصلاح وتحول در نظام آموزشی سبب ظهور مدارس با نام‌ها ی مختلف از جمله مدارس شناختی ، عاطفی ، حکمت‌محور ، طبیعت‌گرا ، رشدمدار ، بازی‌محور ، تمدن‌ساز ، مسجد‌محور و...گردیده است  . این امر به همان اندازه که می‌تواند نشان ازتحولاتی مثبت در مسیر بهبود تعلیم و تربیت باشد ، می‌تواند زمینه‌های ترویج رویکردهای جدید غرب‌گرایانه و احیانا التقاطی (آمیختگی رویکردهای غربی با رویکرد اسلامی ) و حتی رویکردهای جزئی‌نگر در زمینه‌های اسلامی را بدون توجه به نگاه سیستمی تربیت قرآن بنیان ونگاه بومی فراهم آورد .

در این راستا ضرورت یک حرکت نخبگانی در مسیر رصد و دیده‌بانی این مدارس به هدف تقویت ابعاد مثبت و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی از جمله ضرورت‌هایی است که نباید از آن غفلت کرد . دانشگاه امام صادق علیه السلام با توجه به رسالت و مأموریت خویش در تربیت نیروی مومن به اندیشه اسلامی شیعی  و معتقد به ارزش‌های انقلاب اسلامی برآن شدکه با استفاده از ظرفیت و پتاسیل خود که برگرفته از اساتید متخصص معارف اسلامی و علوم تربیتی ومدیریت آموزشی است  در کنار دانش‌آموختگان و دانشجویان این رشته تخصصی در دومقطع ارشد و دکترا ، به این مهم اقدام و زمینه‌های ارتباط موثر دانشگاه با مدرسه در بستری علمی و تخصصی را فراهم آورد. هسته مجرا در صدد است تا با توجه به جریانات  فکری و مبانی فلسفی تعلیم و تربیت رایج در جهان و مبانی تربیت قرآن بنیان وضعیت موجود را آنچنان که در واقعیت است رصد کرده و از طریق تعامل با این مدارس زمینه‌های همکاری علمی و تخصصی را فراهم آورد .