زبان ها

اهداف واحد پژوهشی

 

  • رصد جریان‌های فکری ایجاد شده از طریق مدارس نوپدید  در نظام تعلیم وتربیت  .
  •  کشف فرصت‌ها و تهدیدها از طریق دیده‌بانی این مدارس به هدف حضور فعال دانشگاه در پیشگیری،  اصلاح یا تقویت جریانات تربیتی  جامعه و نقش‌آفرینی در پیشگیری،  اصلاح یا تقویت آن  در مسیر بروز و ظهور مدارس نوپدید دیگر
  • دستیابی به اطلاعات جامع و کافی در خصوص مدارس مورد نظر به جهت اشراف دست اندرکاران تعلیم و تربیت بر وضعیت موجود
  • بسترسازی  در جهت  تعامل و ارتباط‌گیری دانشجویان و اساتید با مدارس به هدف عملیاتی‌سازی دانش علوم تربیتی  وتوانمند سازی کارشناسان و متخصصان در بکارگیری معیارهای تربیت قرآن بنیان .