تاسیس واحد پژوهشی مجرا در دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۰ کد : ۳۴۲۳ اخبار واحد پژوهشی
تعداد بازدید:۷۸۰

واحد پژوهشی با عنوان«مطالعه جریان شناسانه مدارس نوپدید (مجرا)» با مدیریت دکتر فاطمه صغری شفیعی؛ عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و معارف اسلامی در اسفند ماه 1399 به تصویب رسید.

در بیان ضرورت تاسیس این واحد پژوهشی ذکر شده است: « وجود رویکردهای نوین تربیتی در مدارس نوپدید در جهان و ایران و تغییرات اساسی درعرصه آموزش و پرورش همراه با نظریه های جدید در این زمینه از جمله تحولات تربیتی مهم در دهه های اخیر به شمار می رود. نسخه‌های تجویزی با ادعای اصلاح وتحول در نظام آموزشی سبب ظهور مدارس با نام‌ها ی مختلف از جمله مدارس شناختی ، حکمت محور ، طبیعت گرا، رشد مدار، تمدن ساز، مسجد محور و...گردیده است. این امر گرچه می تواند نشانه های خوبی در مسیر بهبود تعلیم و تربیت باشد  اما بیم آن نیز می رود  که زمینه‌های ترویج رویکردهای جدید غرب‌گرایانه  از یک‌طرف و رویکردهای التقاطی( آمیختگی رویکردهای غربی با رویکرد اسلامی ) از طرف دیگر و حتی رویکردهای جزئی نگر در زمینه‌های اسلامی را بدون توجه به نگاه سیستمی تربیت قرآن بنیان  فراهم آورد.

این درحالی است که ظاهرا هیچ نهادی مسئولیت رصد این مدارس را برعهده نداشته  و به نظر می‌آید که نقائص نظام رسمی آموزش و پرورش منجر به یک افسار گسیختگی در نظام تربیتی  و تاسیس مدارس متنوع در جامعه شده است، امری که ضرورت یک حرکت نخبگانی در مسیر رصد و دیده‌بانی این مدارس را در پی‌دارد. در این راستا دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران با توجه به رسالت و ماموریت خویش در تربیت نیروی مومن به اندیشه اسلامی –شیعی  و معتقد به ارزش‌های انقلاب اسلامی و با استفاده از ظرفیت و پتاسیل خود که برگرفته از اساتید متخصص معارف اسلامی و علوم تربیتی در کنار دانش آموختگان و دانشجویان این رشته تخصصی در سه مقطع کارشناسی و ارشد و دکترا، به این مهم  اقدام نماید.

بدون شک این حرکت نیازمند یک همکاری میان رشته‌ای و کار پژوهشی تلفیقی رشته‌های معارف اسلامی، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربیت است که با همکاری یک تیم پژوهشی متشکل از اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان علاقه‌مند در این حوزه صورت گیرد تا هم بر اساس  اسناد مکتوب موجود و هم اطلاعات حاصل از مصاحبه ذی‌نفعان مدارس و مشاهده شرایط آن  اولا وضعیت موجود مورد شناسایی قرار گیرد ثانیا میزان مطلوبیت آن از حیث مبانی تربیت قرآن بنیان  و همچنین سند تحول آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار گیرد».


نظر شما :